top of page

Norsk Helsesolidtet AS

OM OSS

Norsk Helsesolidtet AS tilrettelegger dine behov for helsepersonell. Vi har et nettverk av sykepleiere, leger, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, pleieassistenter og medisinstudenter. Vi bemanner sykehus og andre helseforetak i hele Norge med vikarer etter behov. Vi strekker oss langt for å være serviceinnstilt og tilgjengelig for våre kunder. Alle våre ansatte er autoriserte og det er viktig for oss at ansatte og kunder er fornøyd med jobben som blir gjort, derfor velger vi de beste vikarene. Norsk helsesoliditet AS er et bemanningsbyrå som hjelper ditt helseforetak, med visshet om at både dere, våre vikarer og pasienter er fornøyd.

Historien:

Norsk Helsesolditet ble til i 2024. Grunnleggeren i Norsk Helsesolidet AS har lang erfaring innen bemanning av helsepersonell, derfor var det viktig for Norsk Helsesoliditet AS å hjelpe til i et samfunn som var bekymret for stor mangel på helsepersonell. Både Grunnleggeren og ansatte i Norsk Helsesoliditet AS er engasjerte i samfunnet og opptatt av å yte vårt beste. Vi streber etter å være best på bemanning av helsepersonell i Norge samt å kunne levere de beste vikarene til nettopp deres helseinstitusjon. I dag har vi opparbeidet mange dyktige konsulenter og vikarer.

Vår strategi:

Norsk Helsesoliditet vil være tilgjengelig for både helseforetak og helsepersonell. Vi engasjerer oss og tar oppfølging på alvor. Dette skal gjøre oss ledende på bemanning innen helsepersonell i Norge.

Om oss: About
bottom of page